Aktuālie projekti

Projekts: BMX-Training to Win

Training to Win logoBMX sporta projekta galvenais mērķis ir izglītības un sporta veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot prasmju attīstībai, kā arī atbalstīt ES vadlīniju sportistu duālās karjeras īstenošanai. Šajā kontekstā projekta konkrētie mērķi ir sekojoši:

Mērķis 1: izstrādāt BMX sporta apmācību programmu treneriem un instruktoriem.
Mērķis 2: attīstīt BMX braucēju prasmes, balstoties uz katra partnera labākajām praksēm un treniņu procesam starptautiskā līmenī.
Mērķis 3: veicināt BMX sporta ieguvumus bērniem un jauniešiem (fiziski, garīgi un sociāli).
Mērķis 4: veicināt BMX braucēju duālo karjeru, atbalstot viņu profesionālo izaugsmi un izglītības turpināšanu.
Mērķis 5: veicināt sociālo iekļaušanu un vienlīdzību sportā, izmantojot īpašu programmu, kuras pamatā ir dzimumu vienlīdzība un sociālekonomiskais statuss.

Projekta Programma: Erasmus+ Sports
Uzsaukums: 2020
Projekta identifikācijas numurs: 622085-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP

Balstoties uz mērķiem un teorētisko pamatu, BMX sporta projekts balstās uz trim savstarpēji saistītiem pīlāriem: apmācības programmu, izpildes programmu un iekļaušanas programmu.

Projekta ilgums 30 mēneši: 01.01.2021. - 30.06.2023.

Projekta mājaslapa:
https://trainingtowin.eu/

Projektā piedalās septiņi partneri no sešām valstīm
:

Koordinators BMX School Zaragoza (Spānija)
Partneris 1 Fundacion Universidad San Jorge (Spānija)
Partneris 2
Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome (Latvija)
Partneris 3
CEIPES (Itālija)
Partneris 4
Slovenský Zväz Cyklistiky (Slovākija)
Partneris 5
Portuguese Cycling Federation (Portugāle)
Partneris 6
Malta Street Sport Association (Malta)

Projekta aktualitātes:

 Sanāksmes  Vietējās sanāksmes  Aktivitātes
 Sanāksme Nr.1 02.02.2021 Projekta komandas vietējā sanāksme 01.04.2022 (foto).
Projektu komandas vietējā sanāksme 01.04.2022.
Projekta vēstnieku vizītkartes
 Sanāksme Nr.2 15.04.2021 Latvijas komandas sanāksme 27.05.2022. 
Foto
Projekta vēstnieki un Baterijas tests
Transnacionālā sanāksme Nr.1 06.-09.09.21    Starptautiska konference 6.-7.09.21
 Sanāksme Nr.4 09.11.2021   Projekta komanda satiekas nejauši 20.11.21
Transnacionālā sanāksme Nr.2 20.-21.01.22   Projekta vēstnieka Renāra Auga vizītkarte 
Sanāksme 13.04.2022.   Projekta vēstnieks - Latvijas kausa BMX ieguvējs 18.06.2022. 

VIDEO
 Transnacionālā sanāksme 21.-22.04.2022. I
Transnacionālā sanāksme 21.-22.04.2022. II
FOTO
   Projekta vēstnieks - Eiropas BMX kausa ieguvējs 25.-26.06.2022
 Tiekas projekta “Training to Win” treneru darba grupa 09.08.2022.   "Training to Win" vēstnieks Renārs Auga atkal triumfē BMX 03.07.2022. 
3.Transnacionālā sanāksne_Palermo_11.-12.10.2022.
 

“Training to Win” vēstnieks piedalās Eiropas BMX čempionātā un popularizē projektu 15.07.202.

    BMX: “Training to Win” vēstnieks starp ātrākajiem pasaules BMX braucējiem
    Noslēgumam tuvojas BMX treneru apmācību kursa izstrāde
    Starptautiskā konference 27.10.2022.
    Jaunatnes sporta treneri tiekas starptautiskā konferencē par mazāk populāriem sporta veidiem 27.10.2022.
    Projektā "Training to Win" pieejams ziņojums par BMX apmācību nepieciešamību 21.11.20222.
    Pieejama "Training to Win" rokasgrāmata 25.11.2022.
    BMX apmācību kurss  - drīzumā 02.12.2022.
    LSIIDP Erasmus+ projekti 2023.gadā 14.01.2023.
    Izstrādāts atvērtās pieejas BMX apmācību kurss 17.01.2023.
    Pieslēdzies bezmksas online BMX apmācību kursam 24.01.2023.
    Neesi vēl reģistrējies BMX online apmācību kursam? Aiziet! 23.03.2023.
    Projekta "Training to Win" vēstnieks Renārs Auga aicina reģistrēties BMX online apmācībukursam VIDEO 23.03.2023.
    Projekta "Training to Win" publikācija - Francijas Olimpiskās komitejas žurnāla lappusēs 27.06.2023.