Nat_flow: pirmā transnacionālā sanāksme Leidā (Spānija)

9. un 10.februārī Leidā (Spānija) notika pirmā starptautiskā sanāksme projekta Dabiska kustība (Natural Flow) ietvaros. Sanāksmes galvenais mērķis bija noteikt vadības un uzraudzības sistēmas, izstrādāt vadības dokumentāciju. Tā sastāv no dažādiem vadības dokumentiem un veidnēm - publikāciju kārtība, anketēšanas veidnes, vecāku atļaujs veidne, atgriezeniskās saites veidne u.c. Projekta konsorcijs strādāja arī pie projekta programmas dizaina izstrādes.

Sanāksmes darba kārtībā bija iekļauti tādi aktuāli jautājumi kā vadības sesijas, kurās projekta koordinators izskaidroja un instruēja projekta partnerus par dažādiem detalizētiem projekta gaitas jautājumiem. Projekta partneri apsprieda uzraudzības ziņojuma veidu un uzraudzības ziņošanas kārtību, izmantojot AdminProject platformu. Koordinators - La Cristaleria, rīkoja arī tehniskās sesijas par aktivitāšu realizēšanu (pētījums un projekta programma) ar galveno projekta treneri, kas vadīs projekta programmas izstrādi. Turklāt tika apspriesti sadarbības tīklu veidošanas un stiprināšanas pasākumi, lai organizācijas saskatītu kopīgus punktus turpmākai sadarbībai.

Fotogrāfijas no sanāksmes skatieties ŠEIT.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.No_Limits: pirmā transnacionālā sanāksme

No 21. līdz 22.martam tikko uzsāktā projekta "No_Limits: Sports for Gifted Youth" (Bez robežām: sports apdāvinātajiem bērniem) partneri tikās Saragosā (Spānija) pirmajā starpvalstu sanāksmē. Pirmās šāda veida sanāksmes ir vissvarīgākās, un tajās bieži vien tiek noteikta nots visam projekta dzīves ciklam.

Sanāksmes galvenie mērķi bija vienoties / apstiprināt uzdevumu sadali starp partneriem, laika grafiku, uzraudzības un pamatojuma noteikumus, kvalitātes kritērijus visiem dalībniekiem un EK atpazīstamības politiku. Šajā sanāksmē tika panākta vienošanās par dažādām galvenajām darbībām (kvalitātes nodrošināšana, progresa uzraudzība, atskaišu izstrāde, potenciālā riska identificēšana) un par to atbildīgie komandas locekļi. Turklāt šajā sanāksmē koordinators iepazīstināja ar projekta veidņu un rīku komplektu dažādām darbībām (ziņošana, uzraudzība, izplatīšana, saziņa), un pēc iespēju apspriešanas tika pieņemti galīgie lēmumi.

Nu ko, ķersimies pie darba!

Foto no sanāksmes šeit.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Neesi vēl reģistrēties BMX online apmācību kursam? Aiziet!

IO3 drizumaEsi BMX sportā, bet vēl neesi iepazinies ar BMX online apmācību kursu?! Ķer iespēju un reģistrējies! Tas ir jauns izaicinājums BMX braucējiem, treneriem, organizatoriem, vecākiem, katram, kas saistīts ar šo sporta veidu, atsvaidzināt zināšanas vai iegūst jaunas. Kurss ietver ļoti plašu tēmu loku - tehnika, anatomija, psiholoģja un daudz citu. Pēc katras nodaļas Tevi sagaidīs tests, kurā varēsi pārbaudīt iegūtās zināšanas. Nesatraucies, ja testu neizdodas nokārtot ar pirmo reizi. Droši vari pildīt atkārtoti. Pēc veiksmīgas kursa apgūšanas iegūsi sertifikātu. Kursu izstrādājusi starptautiska BMX treneru un sporta speciālistu komanda Erasmus+ projektā "Training to Win". Kursam latviešu valodā reģistrējies šeit: https://bmxlearning.infoproject.eu/?lang=lv. Vairāk par BMX apmācību kursu uzzini: 
https://trainingtowin.eu/mooc/

Lasīt tālāk...

LSIIDP uzsāk Erasmus+ projektu par digitālo tehnoloģiju izmantošanu profesionālajā un profesionālās ievirzes sporta izglītībā

SWIM TM1 mLatvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome (LSIIDP) uzsākusi īstenot jaunu Erasmus+ programmas projektu “Jēgpilns sports” jeb “Sports with Meaning” (SWIM). Lai arī pirmajā mirklī, redzot projekta abreviatūru angļu valodā, varētu šķist, ka projekts saistīts ar peldēšanu, patiesībā tā mērķis ir digitālo tehnoloģiju iekļaušana attālināto treniņu/mācību procesā profesionālajā un profesionālās ievirzes sporta izglītībā. “Ar digitālajām tehnoloģijām esam saistīti praktiski visās dzīves jomās, arī izglītībā un sportā. Pavisam aktuāli tas kļuva pandēmijas laikā, kad izglītošanās un sportošana varēja notikt tikai attālināti. Mērķtiecīgi un jēgpilni izmantotas viedierīces un aplikācijas ļauj iegūt jaunas zināšanas un prasmes, novērtēt sportisko sniegumu, rīkot un piedalīties sporta sacensībās. Šajā projektā plānojam organizēt attālinātus sporta pasākumus un sacensības, kā arī izstrādāt rokasgrāmatu, kurā apkopota pieredze, priekšlikumi un secinājumi par dažādu digitālo rīku izmantošanas iespējām profesionālajā un profesionālās ievirzes sporta izglītībā – sporta skolās,” par projekta ideju un īstenošanu stāsta projekta vadītāja Sandija Zaļupe.

Lasīt tālāk...