SWIM: Rokasgrāmatas izstrāde

Projekta SWIM komanda līdz pat oktobra beigām aktīvi strādāja pie "Projekta SWIM Rokasgrāmatas" izstrādes.

Pamatojoties uz abu sporta pasākumu un visu partneru veikto anketēšanas pētījumu rezultātiem, Rokasgrāmatu veido:
1) attālināto sporta pasākumu būtības, to priekšrocību un to tiešsaistes aplikāciju apraksts, ar kuru palīdzību projekta partneri veidoja digitālos segmentus;
2) priekšlikums PIA lēmumu pieņēmējiem (t.i., ministrijām, pašvaldībām) papildināt sporta PIA mācību programmu ar attālinātām sporta sacensībām, kas kalpotu kā Kontroles normatīvi sporta PIA mācību programmā, saskaņā ar kurām sportisti var kvalificēties nākamajām treniņu apmācības grupām vai sport mācību stundām.

Projekta kokmanda cer, ka šis priekšlikums varētu kalpot par pamatu turpmākiem pētījumiem un padziļinātai analīzei par to, kuras tiešsaistes lietojumprogrammas, kas jau ir pieejamas digitālajā pasaulē, ir piemērotas izmantošanai sporta PIA, lai veicinātu jauno sportistu profesionālās sporta prasmes. Rokasgrāmata varētu arī iedvesmot PIA lēmumu pieņēmējus pieņemt lēmumu par specializētu tiešsaistes rīku izstrādi dažādiem sporta veidiem, tostarp komandu sporta veidiem – futbolam, volejbolam utt.

Rokasgrāmatas metodoloģija
  1. Pētījuma apraksta atbilstība – metodoloģija, kas izskaidro un apraksta pašreizējo situāciju ar jaunajiem sportistiem sportā un sporta profesionālajā izglītībā.
  2. Metodoloģiskie pieņēmumi:
  3. Pētījums ar 158 respondenti par sporta pamešanas līmeni pandēmijas gados, iemesliem un treneru un sportistu piedāvātajiem risinājumiem.
  4. Sporta sacensību loma jauno sportistu izpratnē. Pamatojoties uz anketu atvērto jautājumu atbilžu kopsavilkumu, kurā uzsvērta sporta sacensību nozīme.
  5. Tiešsaistes, digitālās sporta sacensību iespējas profesionālās izglītības sportistiem, kas veicina augsta līmeņa sportu.
  6. Tiešsaistes, digitālās sporta sacensību iespējas citiem PIA audzēkņiem un vispārējās izglītības audzēkņiem, kuri īsteno sporta nodarbības.
  7. Secinājumi un ieteikumi piedāvātās metodikas izmantošanai, kas iekļaujami sporta profesionālās izglītības mācību programmā.
🔵Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).

🇪🇺 Projekts "Sports With Meaning" (projekta ID: 2022-2-LV01-KA210-VET-000095917) ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

No_Limits: treneru aptauja

 Erasmus+ Sports projekts "No Limits" ir uzsācis treneru aptauju par tā saucamo talantīgo bērnu trenēšanu. Aicinām visus interesentus par talantīgo bērnu attīstību sportā aizpildīt anketu, kas pieejama ŠEIT.
Atgādinām, ka šī projekta mērķi ir:
- Zinātniski izmērīt reālās problēmas, ar ko saskaras apdāvinātie bērni saistībā ar sportu (aptauja ar bērniem un ģimenēm (galvenokārt Spānijas partneris) + aptauja ar treneriem (galvenokārt Latvijas partneris).
- Izstrādāt konkrētu darbnīcu treneriem (tiktu apmācīti atsevišķi sporta veidi).
- Iepazīstināt sabiedrību šo maz zināmo problēmu (mediju kampaņa + sporta pasākums).

SWOST: projekta noslēguma konference: dzimumu līdztiesības veicināšana sporta organizācijās

Pievienojies Erasmus+ Sports projekta swost.eu (Sports bez stereotipiem) noslēguma konferencei, kas notiks līdzās prestižajam Skillman Straptautiskajam Forumam 2023 (SSF) Ogrē, 2023.gada 26.-27.septembrī. Šo konferenci organizē Izglītības un zinātnes ministrija un revolucionārā Erasmus+ Sports projekta SWOST partneri, kuri demonstrēs dalīsies ar projektā sasniegto. Projekta SWOST mērķis bijis risināt dzimumu stereotipus sporta organizācijās.

Iepazīsties ar paveikto un kvalitātes pašnovērtējuma rīku, kas izstrādāts projekta īstenošanas laikā. Sazinies ar sporta asociācijām, ieinteresētajām pusēm un tiem, kas vēlas pievienoties pilot programmai. Šis pasākums sniedz unikālu iespēju pārbaudīt un mācīties no swost.eu sasniegtajiem rezultātiem.

Organizācijas "UEFA fonds bērniem" vadītā konference apvieno projekta partnerus, ārējās ieinteresētās puses, valsts iestādes, vietējos sporta klubus, asociācijas, federācijas, jauniešus un plašāku sabiedrību. Izmantojot savu plašo tīklu, UEFA fonds bērniem atlasīs vietējos dalībniekus no klubiem, sporta federācijām un valsts iestādēm.

Piedalies abās konferences daļās: viena paredzēta swost.eu rīka saņēmējiem, bet otra jauniešiem un projektu labuma guvējiem. Konferencē piedalīsies 40 Eiropas partneri un 140 vietējie pārstāvji. Līdztekus UEFA iesaistei tautas sporta asociācijās un jauniešu organizācijās, vairāki ES un ārpus ES partneri, kas aktīvi darbojas sportā, pētniecībā un NVO, ir izrādījuši interesi par projektu.

Konferences mērķi:
- Dalīties ar projekta rezultātiem un palielināt atpazīstamību ES līmenī.
- Izveidot lēmumu pieņēmēju un ieinteresēto personu tīklu.
- Prezentēt intelektuālos rezultātus.
- Veicināt dalībnieku sadarbību.
- Informatīvās debatēs iesaistīt jauniešu organizācijas, izglītības nodrošinātājus, sporta organizācijas un politikas veidotājus.
- Dalīties ar projekta rezultātiem.
- Pārdomāt intelektuālo rezultātu attīstību un izmantošanu.
- Iesaistīt jaunos projektu labuma guvējus.

Šī interaktīvā konference veicinās sadarbības dialogu, zināšanu apmaiņu un ideju ģenerēšanu, veicinot dinamisku sarunu un darbību tīklu. Gūsti ieskatu projektā, apspried jaunas stratēģijas un mācību programmas trenēšanā un izglītībā, un pievienojies projekta rezultātu turpmākās izmantošanas veidošanā.

Laipni aicināti dalībnieki no dažādām mērķa grupām, tostarp jaunatnes darbinieki, jauniešu asociāciju pārstāvji, sporta darbinieki, treneri, formālās sporta izglītības audzēkņi, federācijas, olimpiskās komitejas, sporta žurnālisti, pedagogi un vietējās, valsts un Eiropas iestādes, kas darbojas jaunatnes un sporta jomās.

Plašsaziņas līdzekļu atspoguļojums: viss konferences saturs tiks publicēts oficiālajā tīmekļa vietnē ar galveno ieguldījumu video ierakstiem.

Pievienojieties mums, veidosim kopā labāku nākotni, veicināsim dzimumu līdztiesību un iekļaušanu sporta organizācijās.

REĢIISTRĒJIES KONFERENCEI ŠEIT

Nat_flow: Semināri dabiskās kustības apmācībā

Šajā nedēļā otrdien (8.augustā), trešdien (9.augustā) un piektdien (11.augustā) Latvijas partneris projektā Natural Movement: Move to Flow (Dabiska kustība: kustība plūsmā) aizvadīja trīs seminārus, kas sastāvēja gan no teorētiskās apmācības, gan praktiskajām nodarbībām. Pirmajā seminārā LSIIDP komanda apmācīja 11 trenerus, kuru uzdevums bija aiznest šī projekta ideju un apmācības programmu tālāk saviem audzēkņiem un sportistiem. LSIIDP komanda var lepoties ar spēcīgiem un pieredzējušiem treneriem, kuri tieši vēlējās papildināt savas zināšanas un daudzpusīgāk trenēt savus sportistus augstāku rezultātu sasniegšanai. Jau nākamajā dienā pēc treneru apmācības darbu pie projekta apmācības programmas izplatīšanas turpināja pieredzējušais smaiļošanas un kanoe airēšanas, kā arī tagad basketbola treneris Kristaps Zaļupe. Kristaps Zaļupe ir ne tikai pieredzējis treneris, bet arī bijušais profesionālis smaiļošanā un Olimpisko spēļu dalībnieks Pekinā 2008.gadā, ierindojoties augstajā 7.vietā. Kristaps vienmēr atšķīries no citiem treneriem ar savu vēlmi augt, attīstīties, pilnveidoties un ar atvērtību jaunajam. Projekta "Dabiska kustība: kustība plūsmā" programma ir inovācija Latvijā, un tie astoņi sportisti, kas tika apmācīti dabiskās kustības vingrinājumos, viennozīmīgi ir pionieri.
Kristapam sekoja Limbažu novada Sporta skolas trenere un direktores vietniece Inese Dubulte, kas savulaik bijusi viena no Latvijā spēcīgākajām desmitcīņniecēm. Arī Inese apmācīja 8 sportistus.
Abi treneri atzina, ka ar prieku sagaidīs pilno programmas aprakstu projekta Rokasgrāmatā, ko augsti kvalificētas sporta zinātnes profesores Celias Marcenas vadībā izstrādā projekta komanda. Šī Rokasgrāmata būs pieejama jau šī gada nogalē tieši pirms projekta noslēgšanās 31.decembrī.

Projekts “Natural Movement: Move to Flow” ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

   
Projekta "Training to Win" publikācija - Francijas Olimpiskās komitejas žurnāla lappusēs

FOK zurnalsProjekts "Training to Win" atstājis paliekošas pēdas starptautiskajā sporta arēnā - Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes (LSIIDP) projektu vadītājas Sandijas Zaļupes un "Training to Win" projekta korrdinatores Selijas Marsenas (Celia Marcen) no Spānijas BMX skolas “Saragosa” veidotā publikācija par BMX sporta attīstību Latvijā publicēts Francijas Olimpiskās komitejas žurnālā. LSIIDP kopā ar vēl piecām sporta jomas un, konkrēti, riteņbraukšanu saistītām Eiropas organizācijām īstenojusi Erasmus+ Sports programmas projektu “Training to Win” jeb “Trenēties, lai uzvarētu”. Tā mērķis ir veicināt izglītību sportā, īpašu uzmanību veltot BMX sporta veidā nepieciešamo prasmju attīstībai un treneru apmācībai, lai pilnveidotu sportisko karjeru un jauno sportistu drošību. Projektā izstrādāts brīvpieejas apmācību kursu BMX treneriem, braucējiem, organizatoriem, visiem šajā sporta veidā iesaistītajiem interesentiem Latvijā un visā Eiropā. Pēc divarpus gadu perioda šobrīd projekts ir finiša taisnē.

Publikācija sagatavota, lai turpinātu “Training to Win” projekta ideju un pēc Francijas Pjēra de Kubertēna komitejas viceprezidenta Žila Lekoka (Gilles Lecocq) lūguma, un publicēta Francijas Pjēra de Kubertēna komitejas ikgadējā žurnāla 2023.gada pirmajā izlaidumā. Francijas Pjēra de Kubertēna komiteja, kas dibināta 1950.gadā ar nosaukumu Nacionālā sporta, fizisko aktivitāšu un brīvdabas aizsardzības un attīstības asociācija, ir viena no Francijas sporta ētikas komitejām. Šīs komitejas žurnāls tiek izdots divas reizes gadā. Komitejas viceprezidents, kurš ir LSIIDP partneris arī citos Erasmus+ projektos, rakstu publicēšanai iztulkojis franču valodā.

Projektu “Training to Win” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Informācija par projektu atrodama LSIIDP mājas lapā šeit