Nat_Flow: Noslēguma seminārs

Šā gada 15.novembrī norisinājās Erasmus+ Sports projekta "Natural Flow" noslēguma seminārs. Seminārs pulcēja 55 dalībniekus. Seminārā dalībnieki - sporta treneri, menedžeri un funkcionāri, kā arī četru pašvaldību pārstāvji, kas ieinteresēti fizisku aktivitāšu veicināšanā caur dabisku kustību. Šajā projektā vēl top projekta Rokasgrāmata par dabiskas kustības specifiku, niansēm un vingrinājumiem, lai katrs interesents, kurš vēlas būt fiziski aktīvs, vesels un darīt to visu pareizi, varētu to veikt patstāvīgi un droši. Šī projekta noslēguma seminārā pieaicinātā lektore Alīna Silicka semināra praktiskajā daļā vadīja meistarklasi, demonstrējot pareizas dabiskās kustības un pareizus vingrinājumus. Projekta vadītāja Sandija Zaļupe semināra sākuma daļā iepazīstināja ar projekta mērķiem un pastāstīja, kādas aktivitātes veiktas šo mērķu sasniegšanai.

FOTO no pasākuma skaties šeit.

VIDEO no pasākuma skaties šeit.

🇪🇺 Projekts “Natural Flow” ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.