Nat_Flow: Aicinām uz noslēguma semināru

Erasmus+ Sports projekta Natural_Flow noslēguma seminārs "Dabiska kustība sportā un fiziskajās aktivitātēs", kurā tiks prezentēti projekta laikā izstrādātie rezultāti - projekta rokasgrāmata, kā arī projekta mērķi un rezultāti. Tiks organizēts diskusiju forums, kā arī Natural Flow meistarklase dalībniekiem, lai tajā varētu piedalīties visi, kas vēlas mācīties, praktizēt un aktīvi pavadīt laiku kopā ar draugiem dabiskā kustībā.. Šis seminārs notiks vienlaicīgi visās projekta dalībvalstīs: Latvijā, Spānijā un Serbijā.

Latvijas seminārā blakus projekta komandai ir pieaicināti sporta eksperti.

Alina Silicka - grupu nodarbību ir privātā trenere, starptautiska fitnesa prezentiere, KamiBo programmas meistartrenere un mācībspēks, kā arī sporta izglītības un RSU lektore. A.Silicka uzstāsies ar tēmu "Online treniņu specifika, aizkulises un praktiski ieteikumi treneriem". Konferencē “Dabiskas, plūstošas kustības nozīme tiešsaistē un klātienē” tiks aplūkota dabiskas kustības izglītības veicināšana sportā un ar sporta palīdzību, īpašu uzmanību pievēršot dabiskas kustības prasmju pilnveidošanai tiešsaistes jeb “online” mācību vidē. Online treniņu veidi un to attīstības perspektīvas. Ar kādiem izaicinājumiem saskaras treneris pārejot vai papildinot savu klātienes darbu ar darbu online vidē. Praktiski ieteikumi par valodas lietojumu un demonstrācijas prasmēm, kas pielāgotas online treniņiem.

Oskars Ernšteins ir ieguvis bakalaura grādu kinezioloģijā Andersonas universitātē (ASV) un maģistra grādu fiziskajā sagatavotībā Centrālajā Lankašīras universitātē (Anglija). Trenera darba pieredze ir uzkrāta jau kopš 2011.gada – vadot privātos treniņus un strādājot ar profesionālām basketbola komandām dažādās pasaules valstīs (ASV, Ukraina, Krievija, Turcija, Latvija) un iegūtās zināšanas ietvertas šī semināra lekcijā.

Ivars Ikstens absolvējis Rīgas Stradiņa universitātes fizioterapijas bakalaura programmu un Latvijas Universitātes “Uzturzinātnes” programmu. Zināšanas, ko uzkrājis vairāku gadu garumā strādājot dažādos darbos un projektos, kas saistīts ar aktīvu dzīvesveidu un veselību, cenšas nodot tālāk esot lektors Latvijas Universitātē ar sportu saistītajās studiju programmās un šādos semināros.

Konferences otrajā daļā tiks organizēts diskusiju forums un meistarklases ar visu dalībnieku iesaisti.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.