Projekta “Training to Win” dalībnieki tiekas Palermo

BMX TM3 11 12.2022. ML11.-12.oktobrī Sicīlijas reģiona galvaspilsētā Palermo notika 3.transnacionālā tikšanās Erasmus + Sports programmas projektā “Training to Win”. Latvijas pusi tikšanās laikā pārstāvēja Sandija Zaļupe. Projekta koordinators un partneri veikuši nopietnu darbu un tuvojas projekta rezultātam, izveidojot apmācību kursu BMX treneriem, kas būs atvērtās izglītības resurss, tātad pieejams visiem šajā sporta veidā iesaistītajiem Eiropā, tostarp Latvijā.


Projekta partnerus viesmīlīgi uzņēma organizācija “CEIPES” (Itālija). Dalībniekus uzrunāja tās prezidents Musa Kirkars, ar organizācijas darbības jomām un atbildīgajiem darbiniekiem iepazīstināja projektu vadītāja Sāra Viviro.

Pēc CEIPES organizācijas apskates un iepazīšanas, partneri ķērās pie darba. S.Viviro nodemonstrēja platformu Moodle, kurā tiks izvietots BMX treneru apmācību kurss, savukārt dalībnieki ieteica, kā to uzlabot un papildināt. Tāpat katrs dalībnieks sniedza pārskatu par paveikto savu kursa satura tēmu izstrādē un tulkošanā. Šīs oktobra beigām apmācību kurss angļu valodā tiks ielādēts platformā. Pie tulkojumiem partnervalstu valodās vēl tiek strādāts.

27.oktobrī katra dalībvalsts rīko pasākumu “I starptautiskā konference par profesionālo apmācību mazākuma sportā”, lai plašā auditorijā dalītos ar projekta intelektuālo rezultātu - izstrādāto apmācību kursu.

BMX treneru apmācību kurss ietver gan teorētisku saturu, gan praktisko nodarbību/treniņu darbu, kas atspoguļots video un foto materiālos. Tāpat kā pārējie projekta dalībnieki, ari Latvijas komanda- “vilcējspēks” Sandija Zaļupe, Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas BMX treneris Renārs Auga un Valmieras Bērnu sporta skolas BMX treneris Olafs Lakučs ne brīdi nav sēdējuši, rokas klēpi salikuši. Komandas darba rezultātā izstrādātas tādas kursa tēmas, kā “BMX sacensības”, “BMX sezonas plānošana”, “Starta tehnikas uzlabošana”, kā arī sadaļa par apmācības metodiku.

Projekta mērķis ir veicināt izglītību sportā, īpašu uzmanību veltot BMX sporta veidā nepieciešamo prasmju attīstībai un treneru apmācībai, lai pilnveidotu sportisko karjeru un jauno sportistu drošību.

Projektu īsteno: Saragosas BMX skola (BMX School Zaragoza)- Spānija, Svētā Horhes Universitāte (Universidad San Jorge)- Spānija, Latvijas Sporta Izglītības iestāžu direktoru padome (Latvija), Starptautiskais izglītības un attīstības veicināšanas centrs “CEIPES” -Itālija, Slovākijas Riteņbraukšanas asociācija (Slovenský Zväz Cyklistiky)-Slovākija, Portugāles Riteņbraukšanas federācija (Federação Portuguesa de Ciclismo)– Portugāle, Maltas Ielu sporta asociācija (Malta Street Sport Association) - Malta.

Projektu “Training to Win” līdzfinansē Eiropas Savienība.

"Training to Win" 3.transcacionālās tikšanās FOTO

Informācija par projektu latviešu valodā pieejama LSIIDP mājas lapas sadaļā “Projekti” šeit.

Informācija par projektu angļu valodā pieejama projekta “BMX – Training to Win” mājas lapā: https://trainingtowin.eu/