SWOST: Vietējā sanāksme Latvijā 01.11.2021

1.novembrī Latvijā notika kopumā septītā vietējā sanāksme, tajā skaitā arī trīs projekta komandas vietējās sanāksmes (4.martā, 5.martā un 26.martā). Sanāksmi vadīja projekta komandas pārstāvis un LSIIDP valdes loceklis Kaspars Sakniņš (arī Talsu novada Sporta skolas direktors). Šajā sēdē piedalījās trīspadsmit no piecpadsmit LSIIDP valdes locekļiem. Sanāksme bija saistīta ar jauno Sporta finansēšanas modeli, kas īpaši skar dzimumu līdztiesības jautājumus, piemēram, dzimumu līdztiesību sportā un vardarbības apkarošanu. Kaspars prezentēja SWOST projekta otro (WP2) un trešo (WP3) darba paketi kā iespēju saistīt SWOST projekta rīku ar Latvijas sporta finansēšanas modeli. LSIIDP uzdevums ir rīka prezentēšana tālāk ministrijas pārstāvjiem (LR Izglītības un zinātnes ministrija, Sporta departaments).

Pēc Kaspara prezentācijas par līdz šim paveikto saistībā ar SWOST rīka izstrādi (kopā WP2 un WP3 no 6 darba pakotnēm) LSIIDP valde atzina, ka SWOST rīks varētu būt pozitīvs pielikums jaunajam Sporta finansēšanas modelim, kas varētu būtiski palīdzēt sporta iestādēm novērtēt dzimumu vienlīdzības gaisotni savās organizācijās.