RSE: Brošūras izstrādāšana

Visi partneri turpina izstrādāt brošūru par sportu Covid-19 izraisītās pandēmijas laikā un pēc tām. Brošūra sastāv no piecām galvenajām sadaļām, ko kopīgi izstrādā visi partneri. Katru nodaļu vada viens no partneriem:

Latvija - Sports pandēmijas laikā
Francija - Sport Sector During Covid-19 Pandemics
Grieķija - Garīgā veselība un sports
Spānija - Pieņemtie Covid-19 mēri sporta sektorā
Rumānija - ievada un nobeiguma sadaļas, secinājumi un ieteikumi.

Lai gan katras nodaļas izstrādes uzraugs un vadītājs ir viens no partneriem, katru brošūras sadaļu papildina visi četri pārējie partneri. Brošūrā tiks atklāti dažādi sporta nozares aspekti piecās ES valstīs un Covid-19 ietekme uz piecām sporta jomām.

Jāuzsver, ka, izstrādājot projekta ideju un projekta pieteikuma izvērtēšanas laikā 2020.gadā, nevienam no projekta partneriem prātā nenāca, ka pandēmijas situācija turpināsies tik ilgi un turpināsies vēl 2020.gada rudenī. Līdz ar to, ņemot vērā, ka tā joprojām turpinās, projekta komanda izstrādā brošūru saistībā ar pašreizējiem apstākļiem un notikumiem sportā.

Turklāt aktivitātes - sporta sacensības, kurās katrā valstī jāsapulcē vismaz 160 cilvēku, tika rīkotas pandēmijas apstākļos, kas joprojām turpinājās, nevis sporta kustības atjaunošanas režīmā. Tomēr ir svarīgi pieminēt, ka gandrīz visiem projekta partneriem ir izdevies īstenot sacensību aktivitātes. Latvija šo aktivitāti realizēja rīkojot divas attālinātās sacensības skriešanā un riteņbraukšanā, un abās kopā pulcēja 181 dalībnieku.