SWoSt: vietējā sanāksme #1 04.-05.03.2021

Pirms nākamās ikmēneša SWOST sanāksmes Latvijas komanda, kuras sastāvā bija divi dalībnieki – Sandija Zalupe un Kaspars Saknins, noorganizēja vietējo divu dienu sanāksmi, lai kopīgi meklētu un identificētu dokumentus, kas saistīti ar dzimumu stereotipiem Latvijā, un jebkādas atsauces uz dokumentiem Eiropas Savienības dalībvalstīs. Latvijas komanda pārlūkoja visu sporta funkcionāru, kas ietekmē Latvijas likumdošanu sporta jautājumos, mājas lapas un lēmumu pieņēmēju mājas lapas – Izglītības un zinātnes ministrija, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Olimpiskā vienība un Latvijas Sporta federāciju padome. Tā kā neviena iepriekš minētās organizācijas mājas lapās materiālu attiecībā uz dzimumu stereotipiem sportā netika atrasti, Latvijas komanda turpināja pētījumus un tieši sazinājās ar katru no organizācijām. Izrādījās, ka sportā nav īpašu dzimumu stereotipu tiesību aktu, izņemot Sporta likuma 3.pantu: "Sporta jomā ievērojamie pamatprincipi", kurā noteikts 1) vienlīdzības princips, kas paredz, ka ikvienam ir tiesības nodarboties ar sportu. Pamatojoties uz šo teikumu tiek līdzsvarota dzimumu līdztiesība sportā visā Latvijā, sākot ar četrām galvenajām organizācijām un pārejot uz profesionālās ievirzes izglītības iestādēm – Latvijas sporta skolām un sporta klubiem, vietējiem sporta klubiem un vispārējās izglītības skolām.

Turklāt tika nolemts, ka Latvijas komanda marta mēnesī sasauc LSIIDP dalībniekus - 83 sporta skolas kopējai sanāksmei, lai noskaidrotu, vai kādai no sporta skolām un sporta klubiem ir savi iekšējie dokumenti, kas regulē vīriešu un sieviešu līdztiesības sportā, kā arī apspriest citus iespējamus dokumentus, rakstus vai pētījumus, kas atrodami.