SWoSt sanāksme #3_12.02.2021.

Vienojušies par ikmēneša sanāksmēm, SWOST komandas dalībnieki 12.februārī atkal turpināja apspriest 2.Darba paketes "Pamatojuma noteikšana un labas prakses apkopošana" izstrādi ar sekojošiem uzdevumiem:
1. uzdevums - metodoloģiskie pieņēmumi un pamatojuma noteikšana,
2. uzdevums - esošo labās prakses un rīku apkopošana un pārskatīšana.
LSIIDP pieteicās otrā uzdevuma īstenošanai. Tikmēr visi projekta partneri ir iesaistīti arī 1.Darba paketes "Projekta vadība un kvalitātes nodrošināšana" īstenošanā, kas notiek visā projekta dzīves ciklā.