SWIM: Rokasgrāmata

Erasmus+ projekta Rokasgrāmata pieejama piecās valodās:

Latviešu valodā šeit: pdfSWIM_Handbook_in_Latvian.pdf
Angļu valodā šeit: pdfSWIM_Handbook_in_English.pdf
Turku valodā šeit: pdfSWIM_Handbook_in_Turkish.pdf
Spāņu valodā šeit: pdfSWIM_Handbook_in_Spanish.pdf
Lietuviešu valodā šeit: pdfSWIM_Handbook_in_Lithuaninan.pdf

🔵Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).

🇪🇺
 Projekts "Sports With Meaning" (projekta ID: 2022-2-LV01-KA210-VET-000095917) ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.


Nat_flow: otrā starptautiskā projekta partneru sanāksme 07.-08.12.2023.

Noslēgumam tuvojas Erasmus+ Sports projekts "Natural Flow" tuvojas noslēgumam. Kā pati pēdējā projekta aktivitāte ir starptautiskā projekta partneru sanāksme Belgradā, Serbija, 2023.gada nogalē no 7.-8.decembrim. Jau pavisam drīz dalīsimies ar projektā izstrādāto Rokasgrāmatu, kas jau tapusi kopējā projekta valodā - angļu, un pašlaik partneri intensīvi to tulko savās nacionālajās valodās - spāņu, serbu un latviešu. Rokasgrāmata būs pieejama visu projekta partneru mājas lapās nacionālajās valodās un angļu valodā.
Sanāksmes laikā tika izdarīti secinājumi par projekta vadību, finanšu uzraudzību, virzību, sasniegumiem, izaicinājumiem. Lielu pateicību izsakām projekta galvenajai pētniecei Celiai Marcen no Saragosas universitātes Spānijā, kas bija galvenais dzinulis projekta Rokasgrāmatas tapšanā akadēmiski augstā līmenī.

     

SWIM: Trešā starptautiskā sanāksme Antālijā, Turcija

15.un 16.decembrī tika veiksmīgi aizvadīta Erasmus+ Sports projekta "Sports With Meaning" (SWIM) trešā starptautiskā sanāksme Antālijā, Turcija, kopā ar projekta partneriem no Turcijas, Spānijas un Lietuvas. Šajā projektā Latvija ir vadošais partneris un koordinators.
Projekta partneri parakstīja Saprašanās memorandu par projekta idejas dzīvošanas ilgtspēju, kā arī nostiprināja projekta Ilgtspējas plānu, kas ir viens no četriem projekta plāniem.
Tika salikti visi pēdējie punktiņi uz visiem "I" un iesākta projekta gala atskaites sagatavošana.

Projekta koordinators: LSIIDP
Projekta partneri: Svētā Gabriela skola Spānijā, Futbola skola Lituanika Lietuvā, Turcijas Skolu sporta federācija.

🔵Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).

🇪🇺 Projekts "Sports With Meaning" (projekta ID: 2022-2-LV01-KA210-VET-000095917) ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

   

SWIM: semināri visās valstīs veiksmīgi noorganizēts

Šā gada 15.novembrī vienlaicīgi visās projekta dalībvalstīs - Latvijā, Spānijā, Turcijā un Lietuvā, tika noorganizēti noslēguma semināri Erasmus+ projekta "Sports with Meaning" ietvaros. Koordinatora LSIIDP mērķis bija pulcēt 50 dalībniekus, un tas lieliski izdevās ar 55 reģistrētiem dalībniekiem. Savukārt visu projekta partneru - Spānijas, Turcijas, Lietuvas, mērķis bija sasniegt 30 dalībniekus, kas arī izdevās, jo Turcijas seminārā piedalījās 42 dalībnieki, Spānija pulcēja 30 dalībniekus, savukārt Lietuvā seminārā piedalījās ???? dalībnieki.

Projekta ietveros vēl norit Rokasgrāmatas tulkošana visās projekta valodās. Tā būs brīvi pieejama visu projekta dalībnieku mājas lapās nacionālajās valodās, bet projekta koordinatora LSIIDP mājas lapā gan latviešu, gan angļu valodās.

🔵Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA).

🇪🇺 Projekts "Sports With Meaning" (projekta ID: 2022-2-LV01-KA210-VET-000095917) ir Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.