Tiesību dokumentu katalogs profesionālās ievirzes izglītības iestādēm sportā

Vienotā katalogā ir apkopoti visi līdz šim sagatavotie un aktualizētie tiesību dokumentu paraugi izglītības iestādēm. Kataloga aktualitāte izriet no fakta, ka valstī nav izdota vienota un izsmeļoša uzskaitījuma, kur būtu noteikti visi nepieciešamie iekšējie noteikumi un citi dokumenti sporta izglītības iestādes darbā. Atsauces uz iekšējo normatīvo aktu un citu dokumentu izdošanu ir noteiktas dažādos likumos un MK noteikumos.

docxKatalogs.docx (Microsoft Office Word dokuments ar iekļautiem pielikumiem)