2016.gada vasaras sporta veidiem piešķirtais LSIIDP "Jaunatnes sporta fonda" finansējums

2016.gada 26.februāra valdes sēdes darba kārtībā tika nolemts par finansējuma sadalījumu 2016.gada vasaras sporta veidiem.
pdfLSIIDP "Jaunatnes sporta fonda" lēmuma protokols

Pagarināts JSF pieteikumu izvērtēšanas termiņš

JSFLSIIDP "Jaunatnes sporta fondā" iesniegto pieteikumu izvērtēšanas termiņš ar LSIIDP 02.02.2016. valdes lēmumu pagarināts no līdz š.g. 29.februārim.

Izsludināta pieteikšanās "Jaunatnes sporta fonda" finansējumam

JSFIzsludināta pieteikšanās LSIIDP "Jaunatnes sporta fonda" finansējuma saņemšanai 2016.gadam. Fonds piešķir līdzfinansējumu līdz 75% no kopējās izdevumu summas, bet ne vairāk kā 800 EUR sporta nometnēm, sporta inventāram, sacensībām viena gada laikā. Līdzfinansējums var tikt izlietots, summējot izlietojuma mērķus. Fonda ziedojuma saņemšanai sportistam ir jābūt iepriekšējās sezonas Latvijas čempionātu (jauniešu, junioru, pieaugušo) 1.-3.vietas ieguvējam un vēlama iepriekšēja pieredze starptautiskās sacensībās. Līdzfinansējuma apmēru nosaka LSIIDP valde, izvērtējot fonda pieejamo finanšu apjomu, sportista sasniegumus un kvalifikāciju, kā arī pieteikumu skaitu. Finansējuma saņemšanas nosacījumi un dokumentācija pieejama mājas lapas sadaļā "Jaunatnes sporta fonds".