Izsludināta pieteikšanās "Jaunatnes sporta fonda" finansējumam

JSFIzsludināta pieteikšanās LSIIDP "Jaunatnes sporta fonda" finansējuma saņemšanai 2016.gadam. Fonds piešķir līdzfinansējumu līdz 75% no kopējās izdevumu summas, bet ne vairāk kā 800 EUR sporta nometnēm, sporta inventāram, sacensībām viena gada laikā. Līdzfinansējums var tikt izlietots, summējot izlietojuma mērķus. Fonda ziedojuma saņemšanai sportistam ir jābūt iepriekšējās sezonas Latvijas čempionātu (jauniešu, junioru, pieaugušo) 1.-3.vietas ieguvējam un vēlama iepriekšēja pieredze starptautiskās sacensībās. Līdzfinansējuma apmēru nosaka LSIIDP valde, izvērtējot fonda pieejamo finanšu apjomu, sportista sasniegumus un kvalifikāciju, kā arī pieteikumu skaitu. Finansējuma saņemšanas nosacījumi un dokumentācija pieejama mājas lapas sadaļā "Jaunatnes sporta fonds".