Projekts: BMX-Training to Win

BMX sporta projekta galvenais mērķis ir izglītības un sporta veicināšana, īpašu uzmanību pievēršot prasmju attīstībai, kā arī atbalstīt ES vadlīniju sportistu duālās karjeras īstenošanai. Šajā kontekstā projekta konkrētie mērķi ir sekojoši:

Mērķis 1: izstrādāt BMX sporta apmācību programmu treneriem un instruktoriem.
Mērķis 2: attīstīt BMX braucēju prasmes, balstoties uz katra partnera labākajām praksēm un treniņu procesam starptautiskā līmenī.
Mērķis 3: veicināt BMX sporta ieguvumus bērniem un jauniešiem (fiziski, garīgi un sociāli).
Mērķis 4: veicināt BMX braucēju duālo karjeru, atbalstot viņu profesionālo izaugsmi un izglītības turpināšanu.
Mērķis 5: veicināt sociālo iekļaušanu un vienlīdzību sportā, izmantojot īpašu programmu, kuras pamatā ir dzimumu vienlīdzība un sociālekonomiskais statuss.

Projekta Programma: Erasmus+ Sports
Uzsaukums: 2020
Projekta identifikācijas numurs: 622085-EPP-1-2020-1-ES-SPO-SCP

Balstoties uz mērķiem un teorētisko pamatu, BMX sporta projekts balstās uz trim savstarpēji saistītiem pīlāriem: apmācības programmu, izpildes programmu un iekļaušanas programmu.

Projekta ilgums 30 mēneši: 01.01.2021. - 30.06.2023.

Projektā piedalās septiņi partneri no sešām valstīm:

Koordinators BMX School Zaragoza (Spānija)
Partneris 1 Fundacion Universidad San Jorge (Spānija)
Partneris 2
Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome (Latvija)
Partneris 3
CEIPES (Itālija)
Partneris 4
Slovenský Zväz Cyklistiky (Slovākija)
Partneris 5
Portuguese Cycling Federation (Portugāle)
Partneris 6
Malta Street Sport Association (Malta)

Projekta aktualitātes:

 Sanāksmes  Vietējās sanāksmes  Aktivitātes
 Sanāksme Nr.1 02.02.2021   Projekta vēstnieku vizītkartes
 Sanāksme Nr.2 15.04.2021   Projekta vēstnieki un Baterijas tests
Transnacionālā sanāksme Nr.1 06.-09.09.21    Starptautiska konference 6.-7.09.21
 Sanāksme Nr.4 09.11.2021   Projekta komanda satiekas nejauši 20.11.21