Motivācijas pasākums - "UNBREAKABLE"

EFNVUB5016. novembrī, ATTA CENTRĀ Rīgā norisināsies lielākais motivācijas pasākums - "UNBREAKABLE". 

Pasākumā kā galvenais runātājs uzstāsies Niks Vujačičs, starptautiski atzīts autors, lektors, kurš daudz runā par motivāciju un ir personu ar invaliditāti aizstāvis. Viņš ir izcils drosmes un apņēmības piemērs, kurš savā dzīvē ir pārvarējis neticamus izaicinājumus. Nika stāsts un motivējošās uzrunas ir aizkustinājušas miljonu sirdis visā pasaulē, un viņa vēstījums ir tik īpašs, lai spētu sniegt spēku jūsu kopienai.

Sīkāku informāciju meklē unbreakable.lv

Ar reģistrācijas kodu EFNVUB50 iespējams iegādāties biļeti ar 50% atlaidi.

LSIIDP iebilst pret plānotajām izmaiņām sporta stundu skaita samazināšanā

lsiidp logoBiedrība "Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome", atbalstot Valsts aizsardzības mācības (VAM) ieviešanu vispārējās vidējās izglītības programmā, tomēr iebilst pret Izglītības un zinātnes ministrijas (Valsts izglītības satura centra) piedāvāto risinājumu VAM ieviešanai -  par 128 mācību stundām samazināt mācību jomai "Sports un veselība" vispārējās vidējās izglītības programmā paredzēto mācību stundu skaitu. Tas nozīmētu vidējās izglītības posma 10. un 11. klasēs sporta stundu skaitu nedēļā samazināt no trīs uz divām.

Iepazīstoties ar plānoto VAM mācību programmas saturu, secināms, ka lielāko daļu no VAM apgūstamā satura mācību stundām izglītojamie šo mācību saturu apgūs mācību kabinetos bez fiziskās aktivitātes konkrēto mācību stundu laikā un tikai salīdzinoši neliela daļa no mācību stundām ir paredzēta fiziskām aktivitātēm, kur arī lielu apjomu ieņem ierindas mācības elementu apgūšana. Tādejādi pēc VAM ieviešanas no 2024. gada 1. septembra izglītojamiem 10. un 11. klasē būtiski samazināsies fizisko aktivitāšu stundu skaits, kas var vēl vairāk pasliktināt jau tā zemo bērnu un jauniešu fiziskās sagatavotības līmeni. Palielināsies jauniešu veselības un saslimšanas riski, palielināsies jauniešu mazkustīgums un pieaugs liekā svara riski. Šāda rīcība būtu pretrunā ar ‘Sporta politikas pamatnostādnes 2022.-2027.gadam” un citiem politikas plānošanas dokumentiem. Tas ir pretrunā ar valstī noteikto prioritāti - Bērnu un jauniešu sports!

Ņemot vērā minēto, aicinām Izglītības un zinātnes ministriju sadarbībā ar sporta skolotājiem, sporta un izglītības nozares pārstāvjiem, rast tādu risinājumu, lai ieviešot VAM vispārējās vidējās izglītības programmā, netiktu samazināts mācību jomai "Sports un veselība" vispārējās vidējās izglītības programmā paredzēto mācību stundu skaits.

LSIIDP biedru kopsapulce 4. oktobrī Siguldā

lsiidp logo finalBiedrības “Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padome”  (turpmāk – LSIIDP) biedru kopsapulce sasaukta pamatojoties uz Biedrību un nodibinājumu likuma 36.panta 2.daļu “Valde nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) sasauc biedru sapulci, ja to rakstveidā, norādot sasaukšanas iemeslu, prasa ne mazāk kā viena desmitdaļa biedru un ja statūtos nav noteikts mazāks biedru skaits.” un 3.daļu “Ja valde nesasauc biedru sapulci, pamatojoties uz šā panta otro daļu, biedri, kuri prasa sapulces sasaukšanu, var patstāvīgi sasaukt biedru sapulci, ievērojot noteikto sapulces sasaukšanas kārtību. 

Biedru kopsapulce izziņota 14.09.2023. biedriem izsūtot e-pastos un ievietota LSIIDP mājas lapā

Darba kārtība:

  1. Darba kārtības apstiprināšana.
  2.  Kopsapulces reglaments.
  3. Biedru kopsapulces vadītāja ievēlēšana.
  4. Balsu skaitīšanas komisijas ievēlēšana.
  5. Biedru kopsapulces sekretāra ievēlēšana.
  6. LSIIDP Valdes atskaite.
  7. LSIIDP Revidenta ziņojums - finanšu atskaite.
  8. LSIIDP Valdes vēlēšanas:
  • izvirzīto Valdes kandidātu prezentācija;
  • balsošana.

9. LSIIDP Revidenta vēlēšanas:
• izvirzīto Revidentu kandidātu prezentācija;
• balsošana.

10. Sporta nozares aktualitātes:
• Valdības deklarācija;
• Sporta likums;
• Valsts profesionālās ievirzes izglītības standarts sportā;
• Sporta pārvaldība, finansēšana.

pdfLSIIDP_Kopsapilce_04.10.2023._Darba_kārtība.pdf

pdfLSIIDP_04.10.2023._Valdes_locekļu_kandidāti_un_Revidenta_kandidātu_saraksts.pdf

LSIIDP publikācija par BMX attīstību Latvijā sasniegusi Francijas Olimpiskās komitejas žurnāla lappuses

FOK zurnalsZināms, ka Latvijas sporta ļaudis, pateicoties savām darbaspējām un sasniegumiem, nereti nokļūst starptautiskā arēnā. Šajā reizē paliekošas pēdas starptautiskā mērogā atstājusi Latvijas Sporta izglītības iestāžu Direktoru padomes (LSIIDP) un tās projektu vadītājas Sandijas Zaļupes veidotais raksts par BMX sporta attīstību Latvijā - tas publicēts Francijas Olimpiskās komitejas žurnālā.